Glosari de termeni

Închiriere sau leasing: Un contract prin care un proprietar de echipament (locator), transmite dreptul de a utiliza echipamentul pentru alte părţi (locatar), pentru o anumită perioadă de timp (durata contractului de leasing) pentru plati lunare determinate

Perioada de leasing: perioada de timp a unui contract de leasing / chirie

Contract de leasing: orice contract de leasing încheiat între locator şi locatar, care transferă locatarului riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate, mai puţin riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduală;

Depreciere: o deducere de impozit reprezentând o indemnizaţie rezonabilă pentru epuizare, uzura normala şi morală, care este luată de către proprietarul de echipamente şi prin care costul echipamentului este alocat în timp. Amortizarea scade activele companiei in bilanţ şi se inregistreaza ca o cheltuială operationala pentru fiecare perioadă. Diversele metode de amortizare, care sunt utilizate modifica numărul de perioade în care costul este alocat şi suma cheltuieli pentru fiecare perioadă .

Locatorul: parte a unui contract de leasing, care are titlul legal sau fiscal a echipamentului (în cazul unui contract de leasing). Locatorul acordă dreptul de a utiliza echipamentul pentru durata contractului de leasing şi are dreptul de a primi plăţi de închiriere.

Locatar: parte a unui contract de leasing, care este obligata să plătească chiriile catre locator şi are dreptul să utilizeze şi să posede echipamentul închiriat pe durata contractului de leasing.

Valoarea reziduală: valoarea contabilă pe care Locatorul o considera risc de valorificare a bunului

Chirie: suma platita lunar de Utilizator periodic in schimbul dreptului de utilizare a bunului finantat aferent unui contract de închiriere

Member

  • Lyoness
  • HRCCI